Home > Các hình thức dịch vụ

Các hình thức dịch vụ

TRÌNH TỰ CỦA DỊCH VỤ

Công ty CP Nippon Propower sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ các thủ tục tuyển dụng từ khâu tuyển chọn nhân sự, tư vấn chuyên môn cho tới khi ký kết hợp đồng với công ty tuyển dụng.

NGHIỆP VỤ ỦY THÁC

Dưới hình thức nhà thầu, Công ty CP Nippon Propower có khả năng đáp ứng nhu cầu cho nhiều doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực khác nhau như cơ khí, điện, thực phẩm, các ngành công nghệ cao…

GIỚI THIỆU NƠI LÀM VIỆC, NHÂN VIÊN CÔNG TY

Giới thiệu nhân viên Công ty CP Nippon Propower

MÔI GIỚI, ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Với đội ngũ nhân viên và nguồn lao động có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, Công ty CP Nippon Propower có thể cung cấp thông tin, lao động một cách nhanh chóng, phù hợp.

 

Sử dụng nhân sự nước ngoài

Sử dụng du học sinh.Tiếp nhận tu nghiệp sinh người nước ngoài