Home > Liên hệ với công ty

Liên hệ với công ty

Hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết bên dưới

Liên hệ với chúng tôi qua bưu điện, điện thoại hoặc fax

Điện thoại:058-262-2381

FAX:058-262-2385

MẪU VĂN BẢN LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI ĐẢM NHIỆM

Nơi liên hệ
Nơi liên hệ (cần thiết)
Thông tin người đăng ký
Tên công ty (cần thiết)
Tên bộ phận công tác
Tên người đảm nhiệm (cần thiết)
Tên katakana của người đảm nhiệm (cần thiết)
Số bưu điện (cần thiết)
Địa chỉ (cần thiết)
Số điện thoại (cần thiết)
Số fax
Địa chỉ mail (cần thiết)
Xác nhận lại địa chỉ mail (cần thiết)
Nội dung liên hệ
Hạng mục cần liên hệ (cần thiết)  Hạng mục cần liên hệ (cần thiết) Hạng mục cần liên hệ (cần thiết) Hạng mục cần liên hệ (cần thiết) Dịch vụ sử dụng lao động người nước ngoài Các hạng mục khác
Cách công ty liên hệ với bạn  Liên hệ qua điện thoại Liên hệ qua mail
Yêu cầu, nội dung câu hỏi

Đọc Bản chấp thuận thông tin cá nhân, ấn nút đồng ý rồi gửi tới công ty sau khi đã đồng ý toàn bộ nội dung.