Home > Các hình thức dịch vụ > TRÌNH TỰ CỦA DỊCH VỤ

TRÌNH TỰ CỦA DỊCH VỤ

Bàn bạc, trao đổi ý kiến.

ご相談イメージ画像 Lắng nghe, tiếp thu ý kiến và mong muốn của khách hàng.

điều tra thị trường lao động

市場調査のイメージ画像

Tìm hiểu chi tiết các điều khoản, bắt đầu từ các quy chế pháp luật.

Doanh nghiệp

企画のイメージ画像

Thảo luận, bàn bạc lựa chọn nhân tài thích hợp với công việc.

đề án

提案のイメージ画像

Chúng tôi sẽ đưa ra những kế hoạch nhằm đáp ứng thỏa mãn nguyện vọng của khách hàng.

triển khai

実行のイメージ画像

Với lợi thế, kinh nghiệm độc lập riêng trong cách tuyển dụng, chúng tôi có đội ngũ lao động dày dặn kinh nghiệm, hỗ trợ cho việc kinh doanh của khách hàng.

kiểm chứng lại

再検証のイメージ画像

Nhằm hướng tới sự ổn định trong công việc kinh doanh của quý

khách hàng, công ty luôn luôn cung cấp những thông tin mới nhất

và đưa ra những đề án mới về phương pháp quản lý nhân sự hỗ trợ

cho các doanh nghiệp.