Home > Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Q:Công ty có thể gửi bản khế ước mẫu trước cho chúng tôi thôi không?

A:Vâng, các bạn hoàn toàn có quyền kiểm tra bản khế ước mẫu trước rồi mới tiến hành đàm phán, giao dịch sau.

 

Q:Doanh nghiệp điều cử lao động trong lĩnh vực, ngành nghề nào?

A:Chúng tôi không phân chia phạm vi lĩnh vực, ngành nghề nào. Khách hàng, đối tác có nhu cầu nguồn nhân lực nào chúng tôi cũng có thể đáp ứng.

 

Q:Có ngành nghề nào không thể tuyển lao động điều cử không?

A:Theo luật pháp về điều cử lao động, những ngành nghề được liệt kê trong mục ngoại lệ sẽ không áp dụng được hình thức điều cử lao động.※ Ngành ngoại lệ, không áp dụng: 1. Kinh doanh vận tải cảng, 2. Kiến thiết, 3. Nghiệp vụ an ninh, 5. Các ngành dịch vụ y tế ( Riêng các ngành dịch vụ y tế thì được phép áp dụng hình thức điều cử lao động có dự tính)

Q:Có thể tuyển lao động điều cử làm giờ làm thêm và ngày nghỉ không?

A:Có. Chúng tôi có thể điều cử nhân sự có khả năng làm giờ làm thêm theo yêu cầu của khách hàng dựa theo điều luật 36 của điều cử lao động.

Q:Có thể nói rõ hơn về điều cử lao động có dự tính?

A:Điều cử lao động có dự tính là hình thức dự tính giới thiệu việc làm sau khi hợp đồng điều cử lao động kết thúc. Trong thời gian điều cử lao động, công ty tiếp nhận lao động muốn tuyển lao động được điều cử đó làm nhân viên của mình dưới sự đồng ý của người lao động đó. Chúng tôi sẽ chuyển qua hình thức giới thiệu việc làm.

Q:Phí giới thiệu việc làm, lao động là bao nhiêu?

A:Tùy thời gian điều cử lao động mà lệ phí sẽ thay đổi theo. Thời gian điều động lao động càng dài thì lệ phí càng thấp.