Home > Privacy poricy (Chính sách bảo mật thông tin cá nhân)

Privacy poricy (Chính sách bảo mật thông tin cá nhân)

Nhằm mục đích nâng cao kỹ thuật thông tin hóa, mạng lưới thông tin trong doanh nghiệp đã được thay đổi. Trong tương lai, việc tìm kiếm thông tin cá nhân đã trở nên đơn giản hơn dựa trên sự trung thực của thông tin đó.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi của mỗi cá nhân, chúng tôi đã sớm thiết lập mạng lưới bảo mật thông tin cá nhân song hành với sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp.

Ngạch chính của chúng tôi là giới thiệu, điều động lao động. Toàn bộ những thông tin cá nhân, thông tin của từng người lao động đều được quản lý theo phương châm như sau:


1. Chỉ thu thập những thông tin cần thiết, sử dụng đúng mục đích

 

2. Những thông tin đã thu thập chỉ được sử dụng với những mục đích đã được sự đồng ý của chủ nhân thông tin đó. Ngoài ra, trong trường hợp ủy thác cho bên thứ 3 quản lý thông tin thì công ty sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, duy trì đảm bảo an toàn cho thông tin không bị rò rỉ.

3. Để tránh rủi ro rò rỉ thông tin, chúng tôi luôn đề ra những phương án phòng tránh và có những biện pháp đối ứng kịp thời. Ngoài ra, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trao đổi, đàm phán với từng cá nhân về vấn đề thông tin cá nhân đó.

4. Áp dụng nghiêm ngặt những quy định của nhà nước về bảo mật thông tin cá nhân

5. Thiết lập chương trình quản lý thông tin cá nhân, giám định nội bộ, kiểm tra định kỳ, duy trì, cải thiện, đính chính thể chế quản lý theo cách thích ứng nhất.

Công ty CP Nippon Pro Power

Tổng giám đốc: Kamizono Hirokazu

Ngày thiết lập 2005/10/01

Ngày cải chính 2009/11/01

Phương thức liên hệ, trao đổi các vấn đề về thông tin cá nhân:

Người đảm nhiệm: Kusano

■ĐT: 058-262-2381     ■FAX: 058-262-2385

 

■Thông tin về chứng nhận bảo mật thông tin của doanh nghiệp

Công ty CP Nippon Pro Power luôn tuân thủ theo các quy định về bảo hộ thông tin cá nhân. Được công nhận bởi Hiệp hội xã hội và kinh tế các đoàn thể, pháp nhân Nhật Bản.

(1) Tên đoàn thể chứng nhận bảo mật thông tin cá nhân
Hiệp hội xã hội và kinh tế các đoàn thể, pháp nhân Nhật Bản

(2) Phương thức liên hệ, giải quyết các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân
Phòng trao đổi, bảo mật thông tin cá nhân

■Địa chỉ: Tokyoto minatoku roppongi icchome 9ban9go roppongi Fast built

■ĐT: 03-5776-1379, 0120-700779