Home > Chính sách môi trường

Chính sách môi trường

Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, chúng tôi luôn cố gắng vận dụng những dịch vụ mang tính cụ thể, sáng tạo. Thông qua hình thức là doanh nghiệp điều cử lao động chúng tôi mong muốn sẽ đem đến những lao động, nhân tài giỏi cho các doanh nghiệp.

Trong môi trường toàn cầu hiện nay, thông qua những kế hoạch, đối tác và khách hàng, chúng tôi luôn cam kết kế thừa những thông điệp mang tính toàn cầu, tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường toàn cầu. 

Phạm vi áp dụng: Công ty CP Nippon Pro Power Gifushi  Yoshinocho 6-16 Daidoseimei Hirose Built
Nội dung nghiệp vụ: Điều cử lao động và giới thiệu việc làm

1. Cố gắng hạn chế tới mức tối thiểu gánh nặng, ảnh hưởng tới môi trường chung. Thường xuyên đánh giá, điều tra, phát huy tối đa về mọi mặt, kỹ thuật cũng như kinh tế.

2. Vì mục đích đó, chúng tôi đã thiết lập thực thi, đánh giá kết quả cải thiện môi trường, hoàn cảnh chung. Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ việc tránh lãng phí nguồn nhân lực tới việc cam kết với các đối tác, các hoạt động dự phòng, chúng tôi luôn tham gia một cách tích cực.

3. Trong doanh nghiệp, chúng tôi đã đưa các luật pháp về điều cử lao động, ổn định chức nghiệp, cách xử lý chất thải…thành điều luật cần thực hiện nghiêm ngặt của công ty. Không chỉ tuân thủ những điều luật, hiệp định, các quy ước với mọi người xung quanh. Chúng tôi còn thiết lập những chuẩn mực riêng để quản lý, bảo vệ môi trường.

4. Thường xuyên, chú trọng vào công tác đào tạo, huấn luyện nhân sự về cả nghĩa vụ và trách nhiệm, nhận thức và ý thức cao về bảo vệ môi trường. Đảm bảo duy trì, nối tiếp cho những lớp nhân viên kế tiếp.

5. Thông qua 5S, thúc đẩy phong trào giữ gìn môi trường làm việc, môi trường xung quanh sạch đẹp

6. Tích cực thực hiện những điểm sau

 (1) Tiết kiệm điện năng

 (2) Tích cực cộng tác với các đối tác, khách hàng trong các hoạt động bảo vệ môi trường

 

2017/6/20

Công ty CP Nippon Pro Power

Tổng giám đốc: Kamizono Hirokazu

PJR-UKAS-Color          JAB ウェブ表示用ANABmark_300

 

 ISO14001:2004 

 Phạm vi áp dụng: Công ty CP Nippon Pro Power Gifushi  Yoshinocho 6-16 Daidoseimei Hirose Built