Home > Khái lược công ty

Khái lược công ty

会社外観写真会社外観写真

Khái lược cụ thể về công ty

Tên công ty Nippon Pro Power Co. , Ltd.Công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Pro Power
Giám đốc

KAMIZONO HIROKAZU

Vốn điều lệ
50.000.000 yên
Lĩnh vực kinh doanh

Giới thiệu việc làm, cung ứng đầu ra cho các doanh nghiệp

Mã số giấy phép kinh doanh 派)21-010054
Số giấy phép kinh doanh tuyển dụng có thu phí 21-ユ-300021
Địa chỉ công ty
Gifu Prefecture, Gifu, Yoshinomachi, 6 Chome−16, Daido Life Hirose building 3F
Chi nhánh văn phòng
Mino offices Seki, Gifu Prefecture Mugegawa cho Hachiman 1082-1/Gifu Prefecture Mino Gokurakuji 916
Tagami office Gifu , Gifu Prefecture Tsuruta -cho 3-7-5

Chính sách bảo

mật thông tin cá nhân

Nhận được danh hiệu xuất sắc của phòng phát triển kinh doanh bình đẳng thuộc cục lao động gifu

Cơ sở được chứng nhận chính sách bảo mật thông tin cá
nhân tiêu chuẩn ISO 14001